Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» остання редакцiя вiд 12.06.2011

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

 

Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.218 )

 

  { Вводиться в дію Постановою ВР
N 4005-XII ( 4005-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.219 }

Читать далее Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» остання редакцiя вiд 12.06.2011