Лептоспироз.

Лептоспіроз.лептоспира (2)

Лептоспірозгостре циклічне захворювання людини й тва­рин, спричинюване різними штамами лептоспір. Характери­зується значним поліморфізмом клінічних проявів (з переваж­ним ураженням нирок та печінки), патогенетичну основу яких становлять генералізований капіляротоксикоз і дія імунних ком­плексів.

Синоніми: хвороба Васильєва—Вейля, водяна гарячка, лугова гарячка, собача гарячка, японська семиденна гарячка, нанукаямі, хвороба свинопасів, болотна гарячка тощо.

Лат. — leptospirosis.

Англ. — leptospirosis.

Короткі історичні відомості про лептоспіроз.

Захворювання, що нагадують леп­тоспіроз, описувалися здавна. У 1841 р. російський лікар Зейдліц, а в 1883 р. французький лікар Landusi повідомляють про випадки захво­рювань, які перебігали з тяжкою інтоксикацією, жовтяницею та ура­женням нирок. Цією проблемою зацікавився М.П. Васильєв, учень С.П. Боткіна. У 1886 р. він опублікував результати своїх спостере­жень за перебігом хвороби у 17 пацієнтів. Він назвав хворобу «ін­фекційна жовтуха». Того ж року з’являється повідомлення A. Weil про аналогічні захворювання (він спостерігав 4 випадки). Праці цих дослідників дали змогу на підставі особливостей клінічного перебігу виділити нову хворобу в окрему нозологічну форму, що згодом отри­мала назву «хвороба Васильєва—Вейля». Читать далее Лептоспироз.