Тактика лікаря при виявленн HBs Ag.

Виявлено HBs Ag, подальша тактика:

1. Підтвердити наявність HBs Ag в іншій лабораторії.

2. Необхідно провести обстеження на інші маркери вірусного гепатиту В:

— a HBcor Ig M          — a HBe Ig   (або HBe Ag)

— a HBcor Ig G           — a HBs Ig

3. Біохімічні обстеження: Читать далее Тактика лікаря при виявленн HBs Ag.

Лептоспироз.

Лептоспіроз.лептоспира (2)

Лептоспірозгостре циклічне захворювання людини й тва­рин, спричинюване різними штамами лептоспір. Характери­зується значним поліморфізмом клінічних проявів (з переваж­ним ураженням нирок та печінки), патогенетичну основу яких становлять генералізований капіляротоксикоз і дія імунних ком­плексів.

Синоніми: хвороба Васильєва—Вейля, водяна гарячка, лугова гарячка, собача гарячка, японська семиденна гарячка, нанукаямі, хвороба свинопасів, болотна гарячка тощо.

Лат. — leptospirosis.

Англ. — leptospirosis.

Короткі історичні відомості про лептоспіроз.

Захворювання, що нагадують леп­тоспіроз, описувалися здавна. У 1841 р. російський лікар Зейдліц, а в 1883 р. французький лікар Landusi повідомляють про випадки захво­рювань, які перебігали з тяжкою інтоксикацією, жовтяницею та ура­женням нирок. Цією проблемою зацікавився М.П. Васильєв, учень С.П. Боткіна. У 1886 р. він опублікував результати своїх спостере­жень за перебігом хвороби у 17 пацієнтів. Він назвав хворобу «ін­фекційна жовтуха». Того ж року з’являється повідомлення A. Weil про аналогічні захворювання (він спостерігав 4 випадки). Праці цих дослідників дали змогу на підставі особливостей клінічного перебігу виділити нову хворобу в окрему нозологічну форму, що згодом отри­мала назву «хвороба Васильєва—Вейля». Читать далее Лептоспироз.

Протокол лікування менінгококемії у дітей.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 Від 12.10.2009 № 737

Протокол лікування менінгококемії у дітей.

1.     ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Менінгококова інфекція (далі — МІ) є важливою проблемою в Україні. Це пов’язано з високим рівнем захворюваності та летальності. У світі щороку реєструється приблизно 500000  випадків МІ, з них близько 50000 закінчується летально. Незважаючи на те, що рівень захворюваності на цю інфекцію відносно невисокий в порівнянні з іншими інфекціями, летальність за світовими  даними становить приблизно 10%. В Україні на сьогодні летальність при менінгококовій інфекції досягає 11%-17%. Основна кількість несприятливих наслідків при менінгококовій інфекції припадає на менінгококемію. Читать далее Протокол лікування менінгококемії у дітей.

Порядок проведення заходів у рзі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу викликану вірусом Ебола.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України
24 жовтня 2014 року N 770
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2014 р. за N 1392/26169

ПОРЯДОК
проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу,спричинену вірусом Ебола

I. Загальні положення.

1. Цей Порядок визначає механізм проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола, закладами та установами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та спрямований на зниження ризику занесення і поширення на території України захворювань на хворобу, спричинену вірусом Ебола (далі — ХСВЕ).

2. У цьому Порядку термін «вірус Ебола» вживається у такому значенні — це вірус, що належить до роду Ebolavirus родини Filoviridae порядку Mononegavirales. Філовіруси (як і інші віруси порядку Mononegavirales) є оболонковими вірусами, геном яких представлений несегментованою однонитковою негативною рибонуклеїновою кислотою
(далі — РНК). Віріони філовірусів мають характерну ниткоподібну морфологію, завдяки якій родина й отримала свою назву (від латин. filo — ниткоподібний). Діаметр віріонів вірусів Ебола — 80 — 100 нм, довжина значно варіює, досягаючи 14000 нм. Завдяки великому розміру та характерній морфології експрес-діагностика філовірусних інфекцій може бути здійснена методом електронної мікроскопії. Рід Ebolavirus складається з п’яти різних видів —  Бундібугіо, Таї Форест, Рестон, Судан і Заїр. Читать далее Порядок проведення заходів у рзі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу викликану вірусом Ебола.

Симптом Говорова-Годелье.

Симптом Говорова-Годелье

 Назван в честь русского врача Я. И. Говорова, 1779 -1828 и француза Ch. P. Godelier, 1813 -1877(синоним: симптом Годелье-Ремленже). Симптом заключается в специфических, дрожательных и толчкообразных движениях языка, при попытках больного его высунуть, как будто язык спотыкается о нижние зубы. Характерен для брюшного тифа и является одним из ранних диагностических признаков тяжелого течения этой болезни. В основе симптома лежит поражение ядер подъязычного черепного нерва в продолговатом мозге больного.

Анергия

Анергия (от греч. an- — отрицательная приставка и ergon — работа, действие) 1) полное отсутствие реакций организма на любые раздражители; 2) в психиатрии — снижение (до полного отсутствия) психической, двигательной и речевой активности; 3)в медицине — отсутствие сопротивляемости организма болезнетворным влияниям среды. Читать далее Анергия

Лептоспироз.

ЛептоспирозLeptospirosis7

Лептоспироз — острое циклическое заболевание чело­века и животных, вызываемое различными штаммами лептоспир, характеризующееся большим полиморфиз­мом клинических проявлений (с преимущественным поражением почек и печени), патогенетическую основу кото­рых составляют генерализованный капилляротоксикоз и действие иммунных комплексов.

Синонимы: болезнь Васильева — Вейля, водная лихо­радка, луговая лихорадка, собачья лихорадка, японская семидневная лихорадка, нанукаями, болезнь свинопасов, болотная лихорадка и т, д.

Лат. — leptospirosis.

Англ. — leptospirosis. Читать далее Лептоспироз.

Менингельный синдром.

Менингеальный синдром.

Менингеальный синдром – симптомокомплекс, отражающий диффузное поражение либо раздражение оболочек головного и спинного мозга.

По степени выраженности:img5

— сомнительный

— слабо выраженный

— умеренно выраженный

— резко выраженный

По наличию всех симптомов:

— полный

— неполный Читать далее Менингельный синдром.

Лейшманиозы. Коротко.

Лейшманиозы.

Лейшманиозы — группа трансмиссивных протозойных болезней человека и животных, передающихся москитами; характеризуются поражением внутренних органов, лихорадкой, спленомегалией, ане­мией, лейкопенией (висцеральный лейшманиоз) или ограниченными поражениями кожи и слизистых оболочек с изъязвлением и рубце­ванием (кожный лейшманиоз). Читать далее Лейшманиозы. Коротко.

Техника забора крови и приготовления мазков для исследования на малярию.

Техника забора крови и приготовления толстой капли и тонкого мазка для исследования на малярию.

Достоверное установление диагноза малярии осуществляется исследованием препаратов толстой капли крови и тонкого мазка, и обнаружением в них малярийных паразитов.

Для приготовления препаратов, кровь обычно берут из 4-го пальца левой руки (меньше подвергающегося загрязнению). Концевую фалангу 4-го пальца предварительно протирают кусочком марли или ваты, пропитанной спиртом, после чего спирту дают испариться с поверхности кожи. Укол наносят копьём на глубину 2-3 мм, в зависимости от толщины кожи.

Выступившую на месте прокола первую каплю крови снимают кусочком сухой ваты, дают появиться второй капле, из которой приготовляют препарат.

Предметные стекла должны быть тщательно обезжирены. Для этого их кипятят в мыльном растворе, затем промывают в мыльном растворе. Затем промывают водопроводной и дистиллированной водой и высушивают спиртом. Читать далее Техника забора крови и приготовления мазков для исследования на малярию.