Перелік скорочень

АБ        —  антибіотики

АГ         — аміноглікозиди

АТ        — артеріальний тиск

ВАП    — вентилятор-асоційована пневмонія

ВІЛ      — вірус імунодефіциту людини

ВРІТ    — відділення реанімації та інтенсивної терапії

ГАМК  — гамма-аміномасляна кислота

ГЕБ      — гематоінцефалічний бар’єр

ГКІ       – гострі кишкові інфекції

ГКС      — глюкокортикостероїди

ГНН     — гостра ниркова недостатність

Грам(+) — мікроорганізми позитивно забарвлені за Грамом

Грам(-) — мікроорганізми негативно абарвлені за Грамом

ГРВІ     —  гостра респіраторна вірусна інфекція

ГРВЗ    — гостре респіраторне вірусне захворювання

ЕЕГ      – електроенцефалографія

ЕКГ      — електрокардіографія

ІТШ     – інфекційно-токсичний шок

ІФА      – імуноферментний аналіз

КК        —  кліренс креатиніну

КЛС     – кислотно-лужений стан

КТГ     – комп’ютерна томографія

ЛЗ       — лікарський засіб

ЛПР    – ланцюгова полімеразна реакція

МІК    — мінімальна інгібуюча концентрація (вимірюється в мег/мл або мг/мл)

МІК 90 — мінімальна інгібуюча концентрація для 90% досліджуваних штамів

НПЗЗ  — нестероїдні протизапальні засоби

ПДЛ    — побічна дія ліків

ПЗБ     — пеніцилінзв’язуючі білки

ОЦК    – об’єм циркулюючої крові

РА        —  реакція аглютинації

РПГА – реакція пасивної аглютинації

РГГА  – реакція гальмування гемаглютинації

РЗК    – реакція зв’язування комплементе

ШВЛ   – штучна вентиляція легень

ЯМР   – ядерно-магнітний резонанс

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *