Державна програма лікування вірусних гепатитів.

Об’ява

У Миколаївській області діє Державна цільова програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів.
Вона дає можливість хворим вірусним гепатитомВ та вірусним гепатитом С пройти курс специфічного лікування безкоштовно
Для участі в програмі та за додатковою інформацією звертайтеся до сімейних лікарів ЦПМСД та до КІЗу.

Печень2

 

Протокол лікування менінгококемії у дітей.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 Від 12.10.2009 № 737

Протокол лікування менінгококемії у дітей.

1.     ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Менінгококова інфекція (далі — МІ) є важливою проблемою в Україні. Це пов’язано з високим рівнем захворюваності та летальності. У світі щороку реєструється приблизно 500000  випадків МІ, з них близько 50000 закінчується летально. Незважаючи на те, що рівень захворюваності на цю інфекцію відносно невисокий в порівнянні з іншими інфекціями, летальність за світовими  даними становить приблизно 10%. В Україні на сьогодні летальність при менінгококовій інфекції досягає 11%-17%. Основна кількість несприятливих наслідків при менінгококовій інфекції припадає на менінгококемію. Читать далее Протокол лікування менінгококемії у дітей.

Порядок проведення заходів у рзі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу викликану вірусом Ебола.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України
24 жовтня 2014 року N 770
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2014 р. за N 1392/26169

ПОРЯДОК
проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу,спричинену вірусом Ебола

I. Загальні положення.

1. Цей Порядок визначає механізм проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола, закладами та установами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та спрямований на зниження ризику занесення і поширення на території України захворювань на хворобу, спричинену вірусом Ебола (далі — ХСВЕ).

2. У цьому Порядку термін «вірус Ебола» вживається у такому значенні — це вірус, що належить до роду Ebolavirus родини Filoviridae порядку Mononegavirales. Філовіруси (як і інші віруси порядку Mononegavirales) є оболонковими вірусами, геном яких представлений несегментованою однонитковою негативною рибонуклеїновою кислотою
(далі — РНК). Віріони філовірусів мають характерну ниткоподібну морфологію, завдяки якій родина й отримала свою назву (від латин. filo — ниткоподібний). Діаметр віріонів вірусів Ебола — 80 — 100 нм, довжина значно варіює, досягаючи 14000 нм. Завдяки великому розміру та характерній морфології експрес-діагностика філовірусних інфекцій може бути здійснена методом електронної мікроскопії. Рід Ebolavirus складається з п’яти різних видів —  Бундібугіо, Таї Форест, Рестон, Судан і Заїр. Читать далее Порядок проведення заходів у рзі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу викликану вірусом Ебола.

Наказ МОЗ України №770 від 24.10.14 «Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола.»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№770 від 24.10.14

Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола.

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 4 пункту 4, пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола (далі – Порядок);

2) Положення про Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з локалізації та ліквідації спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола (далі – Оперативний штаб). Читать далее Наказ МОЗ України №770 від 24.10.14 «Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола.»

Диспансеризація при холері.

Диспансеризація при холері.

Відповідно до

Наказу №167 від 30.05.97

      Реконвалесцентів холери виписують із стаціонару  після  клінічного видужання та 3 негативних бактеріологічних досліджень випорожнень, проведених через 24-48 годин після  закінчення  антибактеріального лікування.  Робітникам підприємств харчування та іншим особам, які до   них   прирівнюються,   проводиться   одноразове    контрольне бакдослідження  порцій  В  і  С жовчі.  При позитивних результатах бакдосліджень призначається повний курс етіотропного лікування.

     Реконвалесценти холери підлягають диспансерному спостереженню протягом 3 місяців.  Протягом першого місяця щодекади їм проводять бактеріологічне  обстеження  випорожнень  і один раз жовчі.  Перше бакдослідження проводять після прийняття хворим  30,0  г  сульфата магнія.  У  наступні 2 місяці досліджують кал на вібріофлору 1 раз на місяць. Читать далее Диспансеризація при холері.

Симптом Говорова-Годелье.

Симптом Говорова-Годелье

 Назван в честь русского врача Я. И. Говорова, 1779 -1828 и француза Ch. P. Godelier, 1813 -1877(синоним: симптом Годелье-Ремленже). Симптом заключается в специфических, дрожательных и толчкообразных движениях языка, при попытках больного его высунуть, как будто язык спотыкается о нижние зубы. Характерен для брюшного тифа и является одним из ранних диагностических признаков тяжелого течения этой болезни. В основе симптома лежит поражение ядер подъязычного черепного нерва в продолговатом мозге больного.

Анергия

Анергия (от греч. an- — отрицательная приставка и ergon — работа, действие) 1) полное отсутствие реакций организма на любые раздражители; 2) в психиатрии — снижение (до полного отсутствия) психической, двигательной и речевой активности; 3)в медицине — отсутствие сопротивляемости организма болезнетворным влияниям среды. Читать далее Анергия

Менингельный синдром.

Менингеальный синдром.

Менингеальный синдром – симптомокомплекс, отражающий диффузное поражение либо раздражение оболочек головного и спинного мозга.

По степени выраженности:img5

— сомнительный

— слабо выраженный

— умеренно выраженный

— резко выраженный

По наличию всех симптомов:

— полный

— неполный Читать далее Менингельный синдром.

Тести для атестації лікарів на категорію, атестації лікарів-спеціалістів, інтернів. Інфекційні хвороби.

Тести для атестації лікарів на категорію,  лікарів-спеціалістів, інтернів. Інфекційні хвороби. Шпори!

Вдалого складання тестового контролю! :-)

Завантажити (скачать):

Повітряно-крапельні інф.
Кровяні інф.
Зоонози.
Нейроінфекції. Менінгокок.

(матеріал взятий з сайту  http://www.moz.org.ua/index.php?file=subject&spec_id=43)