Диспансеризація при холері.

Диспансеризація при холері.

Відповідно до

Наказу №167 від 30.05.97

      Реконвалесцентів холери виписують із стаціонару  після  клінічного видужання та 3 негативних бактеріологічних досліджень випорожнень, проведених через 24-48 годин після  закінчення  антибактеріального лікування.  Робітникам підприємств харчування та іншим особам, які до   них   прирівнюються,   проводиться   одноразове    контрольне бакдослідження  порцій  В  і  С жовчі.  При позитивних результатах бакдосліджень призначається повний курс етіотропного лікування.

     Реконвалесценти холери підлягають диспансерному спостереженню протягом 3 місяців.  Протягом першого місяця щодекади їм проводять бактеріологічне  обстеження  випорожнень  і один раз жовчі.  Перше бакдослідження проводять після прийняття хворим  30,0  г  сульфата магнія.  У  наступні 2 місяці досліджують кал на вібріофлору 1 раз на місяць. Читать далее Диспансеризація при холері.

Диспансеризация больных с острыми кишечнми инфекциями (ОКИ).

Правила госпитализации, выписки, допуска к работе, и диспансеризаци больных острыми кишечными инфекциями, в т.ч. дизентерией.
Выдержка из

Приложения N 2 к 
Приказу Минздрава СССР 
от 16 августа 1989 г. N 475

3. ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ ОКИ

  

       Госпитализация больных  ОКИ  проводится   по   клиническим   и

   эпидемиологическим показаниям.

       3.1. Клинические показания: Читать далее Диспансеризация больных с острыми кишечнми инфекциями (ОКИ).