Вимоги до вибору активного чинника біологічної зброї.

 ВИМОГИ ДО АКТИВНОГО ЧИННИКА БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ

Не всі хвороботворБіологічна зброяні для людей, тварин і рослин мікро­організми та їх токсини можна використовувати у біологічній атаці. Але якими саме особливостями має володіти біологічний агент для його ефективного використання в якості біологчної зброї? Аналізуючи цю проблему, протягом багатьох років різні експертні групи намагалися встановити відповідний потенціал окремих чинників. У порядку створення це були:

— Група експертів ООН (1969 p.);

— ВООЗ (1970 p.);

— Третя оглядова конференція Конвенції про заборону біологічної зброї в рамках розробки засобів довіри (1992р.); Читать далее Вимоги до вибору активного чинника біологічної зброї.

Основні сучасні напрямки розвитку біологічної зброї.

ОСНОВНІ СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ

Експерти доводять, що класичні чинники біологічної зброї становлять значну загрозу, але доцільність їх використання зменшується в міру посилення обороноздатності розвинених країн. Разом з тим, все більше занепокоєння викликають сучасні досяг­нення біо технології, передусім генноі інженерії, за допомогою яких можна суттєво удосконалити біологічну зброю для підвищення її вражаючої дії та запропонувати принципово нові види озброєння. Отже, можна стверджувати, що боєздатність біологічної зброї росте пропорційно вдосконаленню оборонної здатності передових країн. Ніхто не може стверджувати з достатньою долею вірогідності які саме дослідження проводятся в рамках секретних програм. Але основні сучасні напрямки розвитку біологічної зброї наступні:

— генетична зброя;

— функціональна геноміка;

— протеоміка;

— геноміка мікроорганізмів;

— модифікація інфекційних хвороб тварин та рослин;

— синтез,проектування та векторизація ліків.

Читать далее Основні сучасні напрямки розвитку біологічної зброї.

Історія біологічної зброї.

Історія розвитку біологічної зброї з глибокої давнини до наших часів.

Дані про використання біологічних агентів з метою знищення людей у минулому досить численні й сягають стародавніх часів. До початку «золотої пори» мікробіології (середина XIX століття) застосування її опиралося на емпіричні дані. Вдосконалення відбувалось у напрямку від примітивних форм диверсії відомим заразним матеріалом аж до широкомасштабного використання біологічних середників для штучного поширення інфекційних хвороб серед людей і тварин, головним чином поміж ворожих військовиків і коней. До наших часів використання біологічних середників не лише не втратило своєї актуальності, а навпаки, набуло витонченості і потужності одночасно. Спрбуємо розглянути розвиток біологічної зброї з VI століття до н.е. до використаня її у світових войнах і революціях ІХ-ХХ століть, військових конфліктах ХХІ стліття.

Читать далее Історія біологічної зброї.