Тактика лікаря при виявленн HBs Ag.

Виявлено HBs Ag, подальша тактика:

1. Підтвердити наявність HBs Ag в іншій лабораторії.

2. Необхідно провести обстеження на інші маркери вірусного гепатиту В:

— a HBcor Ig M          — a HBe Ig   (або HBe Ag)

— a HBcor Ig G           — a HBs Ig

3. Біохімічні обстеження: Читать далее Тактика лікаря при виявленн HBs Ag.

Вірусний гепатит В — термінологія.

ВГВ — термінологія.

Неактивне носійство HBsAg — стійка інфекція печінки ВГВ, що не супроводжується значимим та прогресуючим некротично-запальним ураженням.
Діагностичні критерії неактивного носійства HBsAg:
1. Виявлення HBsAg > 6 місяців.
2. HBeAg-, анти-HBe +.
3. Рівень ДНК ВГВ у сироватці < 2000 МО/мл.
4. Стійко нормальні рівні АЛТ/АСТ.
5. Дані біопсії печінки підтверджують відсутність активного гепатиту.

Гепатит В, що розрішився — наявність в анамнезі інфекції ВГВ, що не супроводжується подальшими вірусологічними, біохімічними або гістологічними ознаками активної вірусної інфекції чи захворювання.
Діагностичні критерії гепатиту В, що розрішився: Читать далее Вірусний гепатит В — термінологія.

Лептоспироз.

Лептоспіроз.лептоспира (2)

Лептоспірозгостре циклічне захворювання людини й тва­рин, спричинюване різними штамами лептоспір. Характери­зується значним поліморфізмом клінічних проявів (з переваж­ним ураженням нирок та печінки), патогенетичну основу яких становлять генералізований капіляротоксикоз і дія імунних ком­плексів.

Синоніми: хвороба Васильєва—Вейля, водяна гарячка, лугова гарячка, собача гарячка, японська семиденна гарячка, нанукаямі, хвороба свинопасів, болотна гарячка тощо.

Лат. — leptospirosis.

Англ. — leptospirosis.

Короткі історичні відомості про лептоспіроз.

Захворювання, що нагадують леп­тоспіроз, описувалися здавна. У 1841 р. російський лікар Зейдліц, а в 1883 р. французький лікар Landusi повідомляють про випадки захво­рювань, які перебігали з тяжкою інтоксикацією, жовтяницею та ура­женням нирок. Цією проблемою зацікавився М.П. Васильєв, учень С.П. Боткіна. У 1886 р. він опублікував результати своїх спостере­жень за перебігом хвороби у 17 пацієнтів. Він назвав хворобу «ін­фекційна жовтуха». Того ж року з’являється повідомлення A. Weil про аналогічні захворювання (він спостерігав 4 випадки). Праці цих дослідників дали змогу на підставі особливостей клінічного перебігу виділити нову хворобу в окрему нозологічну форму, що згодом отри­мала назву «хвороба Васильєва—Вейля». Читать далее Лептоспироз.

Державна програма лікування вірусних гепатитів.

Об’ява

У Миколаївській області діє Державна цільова програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів.
Вона дає можливість хворим вірусним гепатитомВ та вірусним гепатитом С пройти курс специфічного лікування безкоштовно
Для участі в програмі та за додатковою інформацією звертайтеся до сімейних лікарів ЦПМСД та до КІЗу.

Печень2

 

Протокол лікування менінгококемії у дітей.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 Від 12.10.2009 № 737

Протокол лікування менінгококемії у дітей.

1.     ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Менінгококова інфекція (далі — МІ) є важливою проблемою в Україні. Це пов’язано з високим рівнем захворюваності та летальності. У світі щороку реєструється приблизно 500000  випадків МІ, з них близько 50000 закінчується летально. Незважаючи на те, що рівень захворюваності на цю інфекцію відносно невисокий в порівнянні з іншими інфекціями, летальність за світовими  даними становить приблизно 10%. В Україні на сьогодні летальність при менінгококовій інфекції досягає 11%-17%. Основна кількість несприятливих наслідків при менінгококовій інфекції припадає на менінгококемію. Читать далее Протокол лікування менінгококемії у дітей.

Лечение герпетической инфекции

Лечение герпесвирусных инфекцй человека.

Учитывая наличие большого количества противоречивой и неоднозначной информации о современных терапевтических стратегиях при герпесвирусных инфекциях человека, в настоящей публикации мы посчитали своим долгом систематизировать и представить медицинской общественности данные, касающиеся этой проблемы.

Зовиракс, первый препарат ацикловира.
Зовиракс, первый препарат ацикловира.

Специфические противовирусные препараты

Первым специфичическим противогерпетическим препаратом являлся ацикловир, за который компания-разработчик “Glaxo Smith Kline” получила Нобелевскую премию. По химической структуре ацикловир является ациклическим аналогом дезоксигуанозина, естественного компонента ДНК, где кольцевая структура сахара замещена ациклической боковой цепью. В результате такой модификации вирусная ДНК-полимераза воспринимает молекулу препарата в качестве субстрата для синтеза вирусной ДНК. Читать далее Лечение герпетической инфекции

Порядок проведення заходів у рзі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу викликану вірусом Ебола.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України
24 жовтня 2014 року N 770
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2014 р. за N 1392/26169

ПОРЯДОК
проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу,спричинену вірусом Ебола

I. Загальні положення.

1. Цей Порядок визначає механізм проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола, закладами та установами охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, Державної санітарно-епідеміологічної служби України та спрямований на зниження ризику занесення і поширення на території України захворювань на хворобу, спричинену вірусом Ебола (далі — ХСВЕ).

2. У цьому Порядку термін «вірус Ебола» вживається у такому значенні — це вірус, що належить до роду Ebolavirus родини Filoviridae порядку Mononegavirales. Філовіруси (як і інші віруси порядку Mononegavirales) є оболонковими вірусами, геном яких представлений несегментованою однонитковою негативною рибонуклеїновою кислотою
(далі — РНК). Віріони філовірусів мають характерну ниткоподібну морфологію, завдяки якій родина й отримала свою назву (від латин. filo — ниткоподібний). Діаметр віріонів вірусів Ебола — 80 — 100 нм, довжина значно варіює, досягаючи 14000 нм. Завдяки великому розміру та характерній морфології експрес-діагностика філовірусних інфекцій може бути здійснена методом електронної мікроскопії. Рід Ebolavirus складається з п’яти різних видів —  Бундібугіо, Таї Форест, Рестон, Судан і Заїр. Читать далее Порядок проведення заходів у рзі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу викликану вірусом Ебола.

Наказ МОЗ України №770 від 24.10.14 «Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола.»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

№770 від 24.10.14

Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола.

Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», підпункту 4 пункту 4, пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола (далі – Порядок);

2) Положення про Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з локалізації та ліквідації спалаху хвороби, спричиненої вірусом Ебола (далі – Оперативний штаб). Читать далее Наказ МОЗ України №770 від 24.10.14 «Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого (підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола.»

Лихорадка Эбола.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола.Вирус Эбола

Болезнь, вызванная вирусом Эбола,— природноочаговая особо опасная инфекция с тяжелым течением, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим синдромом и полиорганными поражениями. Это РНК-вирусный патоген с высокой частотой мутации антигенной структуры и высокой вирулентностью. Вирус Эбола — зооноз с несколькими механизмами и путями передачи возбудителя. Летальность достигает 90 %. Этиотропное лечение и специфическая профилактика не разработаны. Читать далее Лихорадка Эбола.